Sety na posuvné dvere

Zmeny v katalógu

15.10.2015

aktualizácia cien mušiel a zámkov

 

08-07-2014

Strana 30

SET – BB/D

Zmena cien v tabuľke

Zmena fotky zámku

Zmeny techn.nákresov zámku

Do názvu doplnené JNF (str.30-31)

 

Strana 32

SET – PZ/D upravený názov na SET – BB/D (zmena z PZ na BB)

Zmena cien v tabuľke

Zmena fotky zámku

Do názvu doplnené JNF (str.32-33)

MP katalogy
Sety na posuvné dvere rôznych tvarov, materiálov a povrchových úprav.
Platné od:01.08.2013 Aktualizované:16.06.2016